תמי ויולי כהן במחסום חווארה

תוכן הסרט:
יולי גרשטל-כהן ותמי כהן במחסום חווארה: על השפעת הכיבוש והמחסומים על האוכלוסיה הערבית. השוואה בין המצב הביטחוני ב-1948 למצב ב-2004. השפעת הכיבוש על חיילי צה"ל והחברה הישראלית. שיחות עם פלשתינאים במחסום על הסבל שבהמתנה הארוכה. על ציונות וגבולות הארץ. יולי: היעוד של הציונות צריך להיות במרכיבים התרבותיים ולא הלאומניים. נגד נוער הגבעות.
מתוך: השיבולת והחרב
מס' קלטת: שח 18/18