שיחות עם יולי גרשטל-כהן ותמר כהן

תוכן הסרט:
תמי כהן: בפלמ"ח היתה רוח של הומאניות וטוהר מידות. תנועות הנוער היו בסיס להגנת החברה. יולי גרשטל-כהן: על הבעיה היהודית-ערבית והמחסומים. שיחה עם ישראלה – מתנחלת על הנחיצות במחסומים כנגד המחבלים. יולי גרשטל ובועז ליאון באולפן עריכה: בחירתה לעשות סרטים אישיים על בעיות כואבות. סרטה "המחבל שלי" על יחסי ישראלים – פלשתינים.

מתוך: השיבולת והחרב
מס' קלטת: שח 19/19