פגישה עם דליה רבין-פילוסוף

תוכן הסרט:
דליה רבין-פילוסוף: סיור באתר הבניה של "מרכז רבין". רבין היה מדינאי בעל שם עולמי. המבנה נועד להזכיר את הרצח ב-4 בנובמבר 1995. התפתחות החברה הישראלית משולבת בביוגרפיה האישית של יצחק רבין. שיחה עם פועלים ערבים באתר על התקווה לשלום. היחסים בין יצחק רבין ליגאל אלון. על רבין כפוליטיקאי מיוחד שאהב את תפקידו.

מתוך: השיבולת והחרב
מס' קלטת: שח 22/22