באולפן ההקלטה

תוכן הסרט:
באולפן ההקלטה: שרים סולו: מיקי כהן, רבקה קרמר, מאיר פעיל, ישראל כהן, אברהם אדן/ברן, רפי כהן, עובד בן-חורין, איתן דפני ובתו, חיים חפר, חיים יבין, שרון בן-עזר וחיים אילפמן.

מתוך: השיבולת והחרב
מס' קלטת: שח 29/29