שרים באולפן ההקלטות

תוכן הסרט:
באולפן ההקלטה: חיים חפר, רבקה קרמר, ישראל כהן, חסידה פעיל, מאיר פעיל, אברהם אדן/ברן, שרון בן-עזר. השירים היו תחליף לתפילה, לוו את תהליך המדינה בדרך. שירי תנועות הנוער ומנגינות רוסיות.
מתוך: השיבולת והחרב
מס' קלטת: שח 30/30