חטיבות הפלמ"ח

הפלמ"ח הגיע לשיא פעולתו במלחמת העצמאות. במשך החודשים מארס - אפריל 1948 התארגן הפלמ"ח בשלוש חטיבות - חטיבת "הנגב", חטיבת "הראל" וחטיבת "יפתח".
הפלמ"ח הגיע לשיא פעילותו במלחמת העצמאות. עם ראשית המלחמה גייס הפלמ"ח את עתודותיו (ה"רזרבה") והתארגן בשישה גדודים. במשך החודשים מארס- אפריל 1948 התארגן הפלמ"ח בשלוש חטיבות - חטיבת "הנגב", חטיבת "הראל" וחטיבת "יפתח", שכללו תשעה גדודים.
חטיבות הפלמ"ח השתתפו בתפקידי מפתח במבצעים במהלך מלחמת העצמאות ביניהם: מבצע "דני", מבצע "יואב", ומבצע "עובדה".