בתחום ביטחון המדינה

יחידות הפלמ"ח שנטמעו בצה"ל לאחר פירוק מטה הפלמ"ח, הטביעו את חותמן בכל תחומי הארגון והפעילות של צה"ל: בחטיבות החי"ר; בחיל הים, שהוקם על בסיס הפלי"ם; בחיל-האוויר שרבים מטייסיו הראשונים היו בוגרי מחלקת הטיס של הפלמ"ח, בחיל הנח"ל (נוער חלוצי לוחם) שהוקם לפי דגם ההכשרות המגויסות של הפלמ"ח והוא בעל האופי החלוצי של ההתיישבות העובדת; בבתי הספר למפקדים ובשיטות האימונים; בהקניית תורת לחימה, ערכים צבאיים ומוסר לחימה: יוזמה, נטילת אחריות, דבקות במשימה, העזה, רעות וגיבוש רוח יחידה.
יחידות הפלמ"ח שנטמעו בצה"ל לאחר פירוק מטה הפלמ"ח, הטביעו את חותמן בכל תחומי הארגון והפעילות של צה"ל: בחטיבות חיל הרגלים; בחיל הים, שהוקם על בסיס הפלי"ם; בחיל-האוויר שרבים מטייסיו הראשונים היו בוגרי מחלקת הטיס של הפלמ"ח, בחיל הנח"ל (נוער חלוצי לוחם) שהוקם לפי דגם ההכשרות המגויסות של הפלמ"ח והוא בעל האופי החלוצי של ההתיישבות העובדת; בבתי הספר למפקדים ובשיטות האימונים; בהקניית תורת לחימה, ערכים צבאיים ומוסר לחימה: יוזמה, נטילת אחריות, דבקות במשימה, העזה, רעות וגיבוש רוח יחידה.