בסון יחיאל

בן מאיר
נולד ב1929
יחידות: הגדוד הראשון, יחידה מסייעת