אבנון פליישמן שרה

בת מיכאל
נולדה ברומניה
ב1930
עלתה ב-1946
יחידות: הגדוד הראשון, פל' א'
בהכשרת מסילות