בקר ישראל שרוליק

בן שמואל
נולד בישראל
ב-1926
גוייס ב-1943
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ו'
בהכשרת דפנה/תל-יוסף, המחנות העולים