בילו בילופולסקי אפרים

בן יעקב
נולד בפולניה
ב-1926
עלה ב-1940
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ד', פלי"ם
בהכשרת מעוז חיים