בן ארויה חיים

בן משה
נולד בישראל
ב-1928
יחידות: הגדוד הראשון, פל' א'
בהכשרת גבת, הנוער העובד 1946-1948