אגוזי לנדאו מאירה

בת יחזקאל
נולדה בישראל
ב-1930
יחידות: הגדוד הראשון, פל' א'+ג'
בהכשרת גניגר, הנוער העובד 1948