בן יהודה דוד דודיק

בן אברהם
נולד בישראל
ב-1927
יחידות: הגדוד הראשון, פל' א'