אבני פנחסי פנינה

בת יוסף חיים
נולדה בישראל
ב-1930
יחידות: הגדוד הראשון
בהכשרת גבת, הנוער העובד 1946-1948