אפרת ווסלי יהודית

בת אנדור
נולדה בהונגריה
ב-1928
עלתה ב-1945
יחידות: הגדוד הראשון, חטיבת יפתח