איטקין ישראל

בן שרמן
נולד ברוסיה
ב-1928
עלה ב-1929
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ד'
בהכשרת דליה, השומר הצעיר