איל יעקב

יחידות: הגדוד הראשון, חטיבת יפתח
בהכשרת גבע, הנוער העובד 1945-1947