בן שלמה קליין מנשה

בן שלמה
נולד בהונגריה
ב-1926
עלה ב-1943
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ו'