בנבנישתי יעקב ז'ק

בן מאיר
נולד בישראל
ב-1930
יחידות: הגדוד הראשון, פל' א'