ארד קופרמן יצחק איציק

בן שלמה
נולד בפולין
ב-1904
עלה ב-1922
יחידות: הגדוד הראשון, פל' א'
בהכשרת גבת, הנוער העובד 1946-1948