ארותי יונה

בת משה
נולדה בישראל
ב1932
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ב'