אשכול עוזי

יחידות: הגדוד הראשון
בהכשרת גבע, הנוער העובד 1945-1947