אשכול חדד צפורה ציפקה

בת משה
נולדה בישראל
ב1930
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ד'