בלוטנר אפרים

בן אברהם
נולד באוסטריה
ב-1921
עלה ב-1939
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ד'