בן ארצי מזרחי יעקב ינקלה אמבולנס

בן משה
נולד בישראל
ב-1929
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ג'
בהכשרת מסדה