בן דור פלר טובה

בת ראובן
נולדה בישראל
ב-1931
יחידות: הגדוד הראשון, פל' א'
בהכשרת גבת, הנוער העובד 1946-1948