בן דור אופנהיים מיכאל

בן חנן
נולד בגרמניה
ב-1925
עלה ב-1931
יחידות: הגדוד הראשון, פלוגה ח
בהכשרת גבת, הנוער העובד 1946-1948