בן משה דוידוביץ יוסף יוסקה

בן משה
נולד בצ'כיה
ב-1920
עלה ב-1940
יחידות: הגדוד הראשון