בן צבי אקסלרוד לאה

בת חיים
נולדה בפולין
ב-1929
עלתה ב-1935
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ו'
בהכשרת תל יוסף (הדיוויזיה המוטסת 1946-1947), הנוער העובד