בן חיים יעקב בלק

יחידות: הגדוד הרביעי, חיל האויר, מחלקת הטייס
תפקיד אחרון: טייס

אלבום תמונות