מה ומי ב"הגנה" ובמאבק

תיאור הספר

רשימת אנשים, מאורעות ומושגים בארגון ה"הגנה" לפי סדר א'-ב'. בסוף הספר תאריכון לפי סדר כרונולוגי של האירועים השונים.