קשת לוחמים

תיאור הספר

סקירה נרחבת על ההיסטוריה של ארץ ישראל מתקופת "תחום היישוב" ועד לתום מלחמת ההתשה. מ"תחום היישוב" ליישוב הארץ; יהודים במדים; ה"הגנה" מכה שורשים; ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה; המאבק נגד הבריטים; מלחמת השחרור; מרודוס ועד "קדש", קץ שביתת הנשק; מלחמת ששת הימים; מלחמת ההתשה; הפסקת האש; החתירה לשלום.