כיצד התבטאה תרומתם הביטחונית של בני העדה הדרוזית ליישוב בארץ לפני הקמת המדינה

תיאור הספר

העדה הדרוזית - ייסוד הדת, עיקרי האמונה, מאפייני החברה, הדרוזים בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית, בתקופת המנדט. שיתוף הפעולה בין העדה הדרוזית לבין היישוב היהודי בשנות ה-20, ה-30 וה-40 של המאה העשרים. המשך שיתוף הפעולה בתקופת מלחמת העצמאות ולאחר הקמת המדינה.