שלבים במלחמת העצמאות

התיקוף המקובל מבדיל בין חמישה שלבים במלחמה.
התיקוף המקובל מבדיל בין חמישה שלבים במלחמה:
שלב ראשון - מאורעות ראשונים (30.11.1947 עד 3.4.48).
חטיבת הפלמ"ח וחטיבות החי"ש של ה"הגנה" ניהלו פעולות מגננה כנגד פעילות יזומה של ערביי ארץ-ישראל, שתוגברו במתנדבים חצי-סדירים ממדינות ערב. אירגוני האצ"ל והלח"י, מבצעים פעולות תגמול בקנה מידה מצומצם. עיקר המאמץ לקיום התעבורה ושמירת הקשר עם היישובים המרוחקים.
שלב שני - מפנה ראשון (4.4.1948 עד 14.5.1948).
כוחות ה"הגנה" נטלו את היוזמה ופעלו בהצלחה כנגד ערביי ארץ-ישראל והמתנדבים, על בסיס תכנית ד'. בסיום השלב חוסל כוחם של ערביי הארץ.
שלב שלישי - הפלישה והבלימה (15.5.1948 עד 11.6.1948).
פלישת חמשה צבאות ערביים לתוך גבולות החלוקה, ובלימתם על ידי הכוח היהודי ההופך לצה"ל.
שלב רביעי - קרבות "עשרת הימים" ( 9.7.1948 עד 19.7.1948).
צה"ל עובר למתקפה לאחר חודש הפוגה, במטרה לעקור את האחיזה של הצבאות הערביים בארץ.
שלב חמישי - המתקפות הגדולות-מבצעים אחרונים (פעולות צבאיות נפרדות הנמשכות עד 12.3.1948). היוזמה בידי צה"ל בלבד, המעביר את הלחימה אל שטחי האויב, בעיקר בחזית המצרית.
סיומה הרשמי של המלחמה בהסכמי שביתת-הנשק בין ישראל למדינות הערביות שנטלו חלק בלחימה, שנחתמו בחדשים פברואר-יולי 1949. בהסכמים אלה נקבעו גבולות מדינת ישראל עד 1967.