סיפורים על לוחמי אצ"ל - נשק בריטי, המסתנן ליפו

תיאור הספר

סיפורים על לוחמי האצ"ל: אוסף סיפורים על לוחמים מימי המחתרת. ביניהם לוחמים שנפלו בקרבות [ביניהם גם עלומי שם].