הייתי חבלן

תיאור הספר

הספר מספר את האירועים שעברו על המחבר בהיותו חבלן בשרות הביטחון לפני קום המדינה. לאחר מכן, בצה"ל וביחידות שונות שעליהן הוא פיקד. הספר מלווה במפות של אזורי הקרבות.