סיפור משפחתי - האחים לבית אהרונוביץ

תיאור הספר

סיפור חייה של משפחת אהרונוביץ, מתחילת המאה ה-20. סיפוריהם של ארבעה בני משפחה, ביניהם "אייק", רב החובל של האקסודוס. הרפתקאות נועזות שזורות בספר יחד תרומת הגיבורים למדינת ישראל.