ונזכור את כולם

טוראי דובז'ינסקי נתן ז"ל

בן חדוה ויצחק
נולד בישראל
בי"ט אלול תרפ"ט, 24/9/1929
יחידות: הגדוד הראשון
בהכשרת תל-יוסף
נפל בקרב
בי"א תמוז תש"ח, 18/7/1948
מקום נפילה: שילטא (חירבת כוריכור)
נקבר בירושלים - הר הרצל
בן 18 בנפלו

קורות חיים

בן יצחק וחדוה. נולד ביום י"ט באלול תרפ"ט (24.9.1929) בארץ. הוריו חברים בקיבוץ תל-יוסף. הימים - ימי מאורעות תרפ"ט. עם נשק ביד ליוה האב את האם בנסיעתה מן הקיבוץ אל בית-החולים ללדת. נתן גדל במשק, גמר את בית-הספר המשותף והיה לנוקד ורפתן. היה מעורה כולו במשק ועקב באהבה ובחרדה אחר כל הארועים שהתרחשו בו ובסביבתו. דאגות המשק מזה וגורל העם והארץ מזה לא נתנו דמי לנפשו. היה בין העצורים ברפיח אחרי ה"שבת השחורה"
כשפרצה מלחמת העצמאות לא יכול וגם לא רצה, ללכת בימים כבדי-גורל אלה אחר הצאן והצטרף ללוחמי הפלמ"ח. נתן הגיע למחנה צריפין, בסיס הגדוד הראשון של חטיבת יפתח ב-9 ביולי 1948, יום אחד לפני סיום ההפוגה הראשונה.
למחרת, עם חידוש הקרבות, ב-10 ביולי, נשלח לפעולה, להשתתף במבצע "דני". היה בין כובשי הכפרים הערביים באיזור רמלה, בדרום מזרח: עינבא, גימזו ודניאל ובאיזור הצפוני-מזרחי של לוד: חדיתא. ב-15 לחודש יצא לפעולת כיבוש הכפר ברפיליה באיזור המזרחי של