אלחנן רבינוביץ שמואל

בן יצחק
נולד בליטא
ב-1930
עלה ב-1945
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ד', חטיבת יפתח
בהכשרת מעוז ב', 1946-1949