אברהמי אברמוב דוד

בן משה
נולד בישראל
ב1927
יחידות: הגדוד הראשון, פל' א'
בהכשרת שדמה