בוקנט צומר דרורה

בת שמואל
נולדה בישראל
ב-1929
יחידות: הגדוד הראשון, פל' א'
בהכשרת משמר-הים