בורודובסקי יוסף יוסלה

בן אברהם
נולד בישראל
ב-1929
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ד'
בהכשרת מעוז א', 1945-1947