ארד קופרמן פנחס פונייה

בן מנחם
נולד בישראל
ב1930
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ב'