בורשטיין צבי

יחידות: הגדוד הראשון, פל' ד'
בהכשרת מעוז א', 1945-1947