ארז שיפר ציונה

יחידות: הגדוד הראשון, פל' ד'
בהכשרת בית השיטה