בן דוד דיגית אילנה

בת אברהם
נולדה בישראל
ב-1929
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ד'