בנימיני בנימין

בן יהושע
נולד בישראל
ב-1929
יחידות: הגדוד הראשון, פל' א'
בהכשרת משמר-הים