בן יעקב עמוס

בן חיים
נולד בישראל
ב-1929
יחידות: הגדוד הראשון, פל' ד'
בהכשרת מעוז ב', 1946-1949