אוסף אלכסנדר - אבני דרך בתולדות הדואר של ארץ-ישראל

תיאור הספר

אוסף אלכסנדר; התקופה הטרום בולאית; הדואר התורכי בארץ ישראל; ציונות וקונגרסים; המושבות היהודיות; מלחמת העולם הראשונה; תקופת המנדט הבריטי; המאבק לעצמאות; מלחמת העצמאות.